Uprawnienia z tytułu rękojmi są realizowane zgodnie z kodeksem cywilnym.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy ze sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni, bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie.

Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 14 dni gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.

Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek uszkodzeń, musi być dołączone do niego otrzymane opakowanie.

Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim rachunek.

Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Formularz zwrotu towaru możesz pobrać tutaj.