Wysyłamy do :
Niemcy - wysyłka 40zł
Austraia - wysyłka  50zł
Belgia - wysyłka  50zł
Czechy - wysyłka i 50zł
Dania-  wysyłka 50zł
Holandia - wysyłka 50zł
Słowacja- wysyłka 50zł